Vi utför följande montage och installationer:

Brandtätning

En brandtätning är en effektiv brandskyddsåtgärd som kan användas runt installationer och genomföringar för att förhindra spridning av eld och giftiga brandgaser.

Ljudtätning / Miljötätning

En ljudtätning bygger på samma princip som en brandtätning bortsett från användningsområdet.

Brandskydd av bärande konstruktioner

Vi utför brandskyddsåtgärder såsom isolering och målning av bärande element och takkonstruktioner.