Ljudtätning / Miljötätning

En ljudtätning bygger på samma princip som en brandtätning bortsett från användningsområdet. Vi har kunskap och produkter för att klara de högst ställda ljudkraven. 

En miljötätning används när du exempelvis vill utesluta lukt eller damm från att sprida sig genom konstruktionen.