Brandtätning Södertälje

Vi brandsäkrar din fastighet

Välkommen till din trygga partner inom brandtätning i Södertälje. Våra erfarna medarbetare utför professionell brandtätning som ökar brandsäkerheten i din fastighet. Alltid hanterat med högsta kvalitet och de bästa materialen. Vi arbetar främst mot byggarbetsplatser men även med kunder inom industrin.

Kontakta oss för offert redan idag så brandsäkrar vi din byggnad med pålitlig brandtätning.

Professionell brandtätning i Södertälje

Vi erbjuder professionell och säker brandtätning av installationer i väggar och bjälklag, ventilation, VVS, el plus glipor, hål och sprickor. Vi utför även mjukfogning. Våra installatörer följer noga det regelverk som anges i Boverkets Byggnadsregler (BBR). Med rätt material, kunskap och erfarenhet bidrar vi med ökad trygghet och säkerhet.

Brandtätning är en mycket effektiv brandskyddsåtgärd som kan användas runt installationer och genomföringar i för att förhindra spridning av eld och giftiga brandgaser.

Med lång erfarenhet av brandtätning och en lång rad genomförda arbeten i Södertälje har vi kompetensen som krävs för att säkra din fastighet med passivt brandskydd.

Brandtätning – tre viktiga funktioner

  • Minimerad brandrisk. Brandtätning är en investering och värdefull försäkring för framtiden. Genom att täta tak, bjälklag och väggar minimerar vi brandrisken och försvårar för elden att ta spridning.
  • Isolera elden när olyckan är framme. Hur mycket man än förebygger brandrisken kan olyckan ändå inträffa. Här är det extra viktigt att isolera elden för att förhindra spridning. På så sätt höjs brandskyddet i fastigheten och skaderisken för personer som befinner sig i den minimeras.
  • Förhindra spridning när elden tagit fart. Brandtätning är ett absolut måste för att byggnaden ska bli trygg och brandsäker. Förutom att isolera elden där brand uppstått gäller det att på bästa möjliga sätt förhindra spridning. Med brandtätning stänger man in branden och underlättar släckningsarbetet för brandbekämparna.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är en viktig del av brandskyddet i alla byggnader. Det handlar om att förhindra spridningen av brand, rök och giftiga gaser mellan olika utrymmen i en byggnad. Om en byggnad inte är ordentligt brandtätad, kan det leda till att en brand sprider sig snabbare och orsakar större skador. Detta kan också försvåra evakueringen av människor som befinner sig i byggnaden.

Vi erbjuder ett brett utbud av brandtätningstjänster för olika typer av byggnader. Det kan vara allt från enklare installation av brandtätande material till mer komplexa åtgärder för att säkerställa optimalt brandskydd. Vi använder endast högkvalitativa material och arbetar med moderna tekniker för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Brandtätning i Södertälje med säkerhet i fokus

Vi strävar alltid efter att erbjuda professionell service för våra kunder. Med vår stora erfarenhet och kunskap inom området, har vi fått ett gott anseende och förtroende från våra kunder.

Vi förstår vikten av att ha en väl fungerande brandskyddsanordning i en byggnad, och vi är stolta över att kunna bidra till våra kunders säkerhet. Vårt mål är att vara det självklara valet när det kommer till brandtätningstjänster, och vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar.

Mjukfogning

Hos oss får du även hjälp med mjukfogning – detta innebär användningen av elastiska material som kan expandera och sammandraga utan att förlora sina tätande egenskaper, detta används bl a för ljudisolering och för att förbättra inomhusmiljön.

Vi hjälper dig att spara tid och pengar

Vi hjälper dig mer än gärna att göra upp en plan för att på bästa sätt anpassa brandskyddet till de krav som ställs i olika typer av byggnader och verksamheter. Genom att vi har en helhetssyn så hjälper vi dig att spara både tid och pengar.

Därtill får du en partner som lägger stor vikt vid produkter av god kvalitet, en personlig service och fokus på miljö och hållbarhet.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med lösningar inom brandskydd som kan passa i just er byggnad, som kan behöva brandtätning och andra former av brandskydd.

Vi ser fram emot att få arbeta med er och bli en trygg partner inom brandtätning i Södertälje.