Brandtätning Norrköping

Säkra din fastighet med brandtätning

Att underhålla byggnader med brandtätning är en mycket bra försäkring för framtiden. Låt oss utföra brandtätning på din fastighet – den bästa metoden för att begränsa eldens spridning och minska skadorna på byggnader och människor. Byggen och byggarbetsplatser är vårt främsta arbetsområde men även inom industrin kan vi bidra med brandtätning.

Välkommen att kontakta oss för offert eller mer information – vi är ledande på brandtätning i Norrköping.

Brandtätning Norrköping – vi brandsäkrar din fastighet

Känner du dig trygg i att din fastighet är säkrad mot brand?

Välkommen till din trygga partner inom brandtätning i Norrköping med omnejd. Med kunskap och erfarenhet gör att vi kan utföra professionell brandtätning som ökar brandsäkerheten för din fastighet. Alla våra projekt hanteras med högsta kvalitet och precision.

Vi brandtätar byggnader som bostadshus, kontor, sjukhus och skolor med mera.

Välkommen att kontakta oss redan idag så säkrar vi din byggnad med pålitlig brandtätning.

Brandtätning – steg för steg

  • Utvärdera behovet. Detta görs genom en riskbedömning där man identifierar eventuella faror och sårbarheter i byggnaden.
  • Planering och materialval. När behovet av brandtätning har fastställts är det dags att planera arbetet och välja rätt material. Det är också viktigt att välja material som uppfyller de krav som ställs för brandmotstånd.
  • Utförande av tätning. Detta är en process som kräver kunskap och erfarenhet. Först måste ytor rengöras och förberedas för tätning, sedan appliceras det valda materialet med rätt teknik.
  • Dokumentation och efterkontroll. Detta är viktigt för att visa att tätning har utförts enligt gällande regler och krav.

Värt att veta om brandtätning

Väl utförd brandtätning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför är det viktigt att endast utbildade tekniker utför arbetet.

Branddörrar och brandceller är viktiga för att förhindra att en brand sprider sig, men de är verkningslösa om det saknas brandtätningar. En brandskyddstätning hindrar brandgaser från att sprida sig mellan våningarna och genom exempelvis ventilationsschakt.

Enligt regler för brandtätning är det ägaren eller den som bedriver verksamhet i lokalen som är ansvarig för att brandtätningar fungerar som de ska.

En bra tumregel är att se över tätningarna årligen och alltid kontrollera brandtätningarna efter ombyggnadsarbeten. Tätningar är en liten åtgärd som gör stor skillnad när det kommer till att rädda liv och minimera materiella skador.

Brandtätning Norrköping – därför ska du välja oss

Vi är ett pålitligt och professionellt företag som är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa brandtätningstjänster. Vi har erfarenhet av att arbeta med både privatpersoner och företag, vilket gör oss till den perfekta partnern för dina brandsäkerhetsbehov. Vårt mål är att alltid uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar genom effektivt arbete och högkvalitativa produkter och material.
Kontakta oss idag för mer information eller för att boka en brandtätningstjänst hos oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig att öka brandsäkerheten i ditt hem eller företag!

Mjukfogning

Mjukfogning kan genom att använda elastiska material bidra till att förbättra inomhusmiljön när det kommer till akustik och estetik. Kontakta oss om du behöver hjälp!

Frågor och svar om brandtätning

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är en avgörande del av brandsäkerheten i byggnader eftersom det minskar risken för att en brand ska sprida sig till andra delar av byggnaden. Det ger också mer tid för evakuering och möjliggör snabbare släckning av branden.

Vilka delar av en byggnad bör brandtätas?

Det finns flera viktiga områden i en byggnad som bör brandtätas. Detta inkluderar brandväggar, genomföringar för rör och kablar, fönster- och dörröppningar samt utrymmen där brandfarliga material lagras. Det är också viktigt att se till att ventilationskanaler och skorstensförlängare är korrekt brandtätade.