Brandtätning Linköping

Erfarna specialister på brandtätning

Brandtätning glöms ibland bort när det handlar om brandsäkerhet, men är oerhört viktig för att brandskyddet ska fungera. Vi erbjuder produkter, installation och rådgivning inom för brandskydd i byggnader som behöver brandsäkras, Vi ser till att ni får brandtätning som lever upp till alla krav på säkerhet och brandklassning. Våra främsta arbetsområden är inom bygg och industri med fokus på bygg.

Välkommen att kontakta oss för offert på brandtätning i Linköping!

Trygg brandtätning i Linköping

Dags att uppdatera brandsäkerheten? Med vår hjälp kan du skapa en brandsäker bostad eller arbetsplats? Vi erbjuder professionell och säker brandtätning av installationer i väggar och bjälklag, ventilation, VVS, el plus glipor, hål och sprickor. Med rätt material, kunskap och erfarenhet bidrar vi med ökad trygghet och säkerhet.

Brandtätning är en smart och effektiv brandskyddsåtgärd vid installationer och genomföringar i för att förhindra spridning av eld och de farliga gaser som kan uppstå vid en brand.

Med lång erfarenhet av brandtätning och en lång rad genomförda arbeten i Linköping har vi kompetensen som krävs för att säkra din fastighet med passivt brandskydd.

Brandtätning – tre viktiga funktioner

  • Förhindra spridning när elden tagit fart. Brandtätning är mycket viktigt för att byggnaden ska bli trygg och brandsäker. Inte minst när det handlar om att förhindra spridning. Brandtätning stänger in branden och underlättar släckningsarbetet för brandbekämpningspersonalen.
  • Minimerad brandrisk. Brandtätning är en värdefull försäkring för framtiden. Genom att täta tak, bjälklag och väggar minimerar vi brandrisken och försvårar för elden att ta spridning. En smart investering i brandsäkerhet.
  • Elden isoleras om det ändå börjar brinna. Hur mycket man än förebygger brandrisken kan olyckan ändå inträffa. Här är det extra viktigt att isolera elden för att förhindra spridning.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning är en viktig del av brandskyddet i alla byggnader. Det handlar om att förhindra spridningen av brand, rök och giftiga gaser mellan olika utrymmen i en byggnad. Om en byggnad inte är ordentligt brandtätad, kan det leda till att en brand sprider sig snabbare och orsakar större skador. Detta kan också försvåra evakueringen av människor som befinner sig i byggnaden.

Vi erbjuder ett brett utbud av brandtätningstjänster för olika typer av byggnader. Det kan vara allt från enklare installation av brandtätande material till mer komplexa åtgärder för att säkerställa optimalt brandskydd. Vi använder alltid de bästa materialen och arbetar med moderna tekniker för att resultatet ska bli så optimalt som möjligt.

Brandtätning i Linköping med säkerhet i fokus

Vi strävar alltid efter att erbjuda professionell service för våra kunder – oavsett behov och ekonomiska ramar. Med vår stora erfarenhet och kunskap inom området, har vi fått ett gott anseende och förtroende från våra kunder. Våra installatörer följer noga det regelverk som anges i Boverkets byggnadsregler (BBR).

Vårt mål är att vara det självklara valet när det handlar om brandtätning i Linköping med omnejd.

Mjukfogning

Mjukfogning har också en betydande roll för att säkerställa miljövänliga, ljudisolerande och estetiskt tilltalande byggnader. Genom att använda elastiska material kan vi minska ljudöverföring och förbättra energieffektiviteten. Vi strävar efter att skapa en behaglig och hållbar miljö för alla.

En trygg partner inom brandsäkerhet i Linköping

Vi hjälper dig mer än gärna att göra upp en plan för att på bästa sätt anpassa brandskyddet till de krav som ställs i olika typer av byggnader och verksamheter. Genom att vi har en helhetssyn så hjälper vi dig att spara både tid och pengar.

Därutöver får du en partner som lägger stor vikt vid produkter av god kvalitet, en personlig service och inte minst ett starkt fokus på hållbarhet.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med lösningar inom brandskydd.
Vi ser fram emot att få arbeta med er och bli en trygg partner inom brandtätning i Linköping.